Dokumenty

   V tejo časti sa nachádzajú staré listiny, súdne rozhodnutia, listy na úrady, rôzne záznamy, nákladné listy a podobné dokumenty.

rozlíšenie 750x1055
Účet z 5. júna 1946, pre Lekáreň "U Spasiteľa", pán Kučera (na rohu oproti terajšej OTB banke)Copyright © SAFEWAY 2006. All Right Reserved

[www.safeway.sk] [sahy.safeway.sk] [sineadoconnor.safeway.sk]