Dokumenty

   V tejo časti sa nachádzajú staré listiny, súdne rozhodnutia, listy na úrady, rôzne záznamy, nákladné listy a podobné dokumenty.

rozlíšenie 750x1068
Nákladný list z 22. marca 1946, miesto určenia Lekáreň pri sporiteľni, pán Kučera

rozlíšenie 750x1068 rozlíšenie 750x1068 rozlíšenie 750x1062
Nákladný list z 5. septembra 1931, príjemca pán Géza Sárfi

rozlíšenie 750x1062 rozlíšenie 750x1059
Nákladný list z 23. septembra 1931, príjemca pán Géza Sárfi

rozlíšenie 750x1062 rozlíšenie 750x1065 rozlíšenie 750x1056
Nákladný list z 23. januára 1932, príjemca pán Géza Sárfi

Copyright © SAFEWAY 2006. All Right Reserved

[www.safeway.sk] [sahy.safeway.sk] [sineadoconnor.safeway.sk]