Staré fotografie Šiah


Staré futbalové ihrisko oproti terajšej budove pošty. Vľavo pošta, v strede stojí teraz budova polície (budova na fotografii je zbúraná).


Staré futbalové ihrisko oproti terajšej budove pošty.


Staré futbalové ihrisko oproti terajšej budove pošty.


Motocyklové preteky v Šahách. Budova oproti je zbúraná a stoja tam terajšie domáce potreby.


Budovy na námestí, vedľa pionierskeho domu ešte staré budovy, dnes už zrútené a stojí tam nová budova (cukráreň a čínsky tuzex). Na poschodí sú byty.

Copyright © SAFEWAY 2006. All Right Reserved

[www.safeway.sk] [sahy.safeway.sk] [sineadoconnor.safeway.sk]