Vítame Vás na našej stránke pohľadníc

   starých aj súčasných fotografií Šiah, ako aj všetkého, čo súvisí s históriou aj súčasnosťou nášho malebného mestečka nachádzajúceho sa na hraniciach
s Maďarskom.

Copyright © SAFEWAY 2006. All Right Reserved

[www.safeway.sk] [sahy.safeway.sk] [sineadoconnor.safeway.sk]