Píše sa

Šahy
(po maďarsky Ipolyság [vyslov:Ipojšág], po nemecky (zriedkavé) Eipelschlag [vyslov:Ajpelšlág]) je pohraničné mestečko ležiace v levickom okrese v nitrianskom kraji v slabo vyvinutej oblasti Slovenska.

Názov:
Meno pochádza pravdepodobne zo staromaďarského ság (= kopec), ďalšia teória hovorí o zhodnosti s menom kabarského kmeňa.

Časti obce:
Preseľany, Tešmak, Piesky

Ulice:
Medzinárodná cesta E77 Budapešť - Krakov vedie cez ulicu SNP, cez Hlavné námestie, cez ipeľský most, cez Hontianskú ulicu na hraničný prechod - teda cez stred mesta. Na bývalej Sedliackej ulici, teraz ulica Janka Krála, je postavené sídlisko, bolo za povodní pod vodou. Na Hlavnom námestí je málo zelene, knižnica, radnica, hotel a autobusová stanica. Na Lesnej ceste je bývalý židovský cintorín, na Ružovej ulici je rekonštruovaná synagóga, na Mládežníckej ulici je gymnázium.

Vodné toky:
IpeľTečie cez mesto Šahy a nie popri meste.
Obyvateľstvo: Počet obyvateľov k 31.12.2003 bol 8207, z toho národnosti maďarskej 4877 (59,4%), slovenskej 3501 (42,7%), rómskej 321 a českej 3.

Partnerské obce:
Vác, po slovensky Vacov, mesto ležiace na ceste medzi Šahami a Budapešťou.

Múzeá:
Hontianske múzeum a galéria Ľudovíta Simonyiho

Pamiatky: radnica, katolícky kostol, židovský cintorín, synagóga (na prelome 19. a 20. storočia boli v meste 3 synagógy), kalvária

Šport:
Telovýchovná jednota TJ SAAG Šahy, oddiely: karate, tenis, stolný tenis, Futbalový klub - FK Slovan Šahy, TBA racing team, Body Building Club Tešmak, Klub horských cyklistov Ipeľ Šahy, Kulturistický klub Šahy

Doprava:
Medzinárodný hraničný priechod Šahy/Parassapuszta medzi Slovenskom a Maďarskom, významný pre cestný tranzit z Balkánu cez Maďarsko a Slovensko do Poľska.

Železnica:
Šahy mohli byť významnou železničnou križovatkou na trati Budapešť - Zvolen a Bratislava - Lučenec. Dejiny to s mestom nemysleli až tak dobre.
Dňa 24. septembra 1886 bola odovzdaná trať Šahy - Čata, Šahy boli spojené so Štúrovom a Bratislavou
Dňa 15. augusta 1891 bola odovzdaná trať Šahy - Drégelypalánk (Drégeľská Pálanka)- Balassagyarmat (Balážske Ďarmoty)
Dňa 7. apríla 1899 bola odovzdaná trať Šahy - Krupina
Dňa 11. júla 1909 prišiel prvý vlak z Budapešťi
Rok 1918 úsek Šahy - Drégelypalánk (6,5 km) bol prerušený po potiahnutí hranice
Dňa 15. januára 1925 bola odovzdaná trať Krupina - Zvolen, Šahy boli spojené so stredným Slovenskom
Dňa 2. februára 2003 prerušená osobná doprava na trati Šahy - Čata
Dňa 2. februára 2003 prerušená osobná doprava na trati Šahy - Krupina
Dňa 15. júna 2003 obnovená osobná doprava na trati Šahy - Čata

Školstvo:
Gymnázium Šahy (s vyučovacím jazykom slovenským)
Gymnázium Šahy s vyučovacím jazykom maďarským
Cirkevné osemročné gymnázium Ferenca Fegyvernekiho s vyučovacím jazykom maďarským v Šahách
Stredné odborné učilište poľnohospodárske s vyučovacím jazykom slovenským aj maďarským
Odborné učilište internátne s vyučovacím jazykom slovenským aj maďarským (príprava na stavebné profesie)

Slávní rodáci:
1910 - Ferdinand Daučík, hráč Slovana a Slávie, reprezentant na dvoch majstrovstvách sveta, tréner FC Barcelona
1940 - István Harna, poslanec Národnej rady Slovenskej republiky
1954 - László Gyurgyík, sociológ
1956 - Ing. Pál Csáky, bývalý podpredseda vlády Slovenska
1964 - MUDr. Tibor Bastrnák, poslanec Národnej rady Slovenskej republiky

Čestné občianstvo:
1994 - Ľudovít Simonyi
2001 - Ladislav Ballek
2001 - István Harna
2001 - Peter Hunčík
2002 - Ernest Zórád
2002 - MUDr. Ladislav Kiss
2002 - Tibor Tóth
2003 - János Pongrácz

Zdroj: Wikipedia

Copyright © SAFEWAY 2006. All Right Reserved

[www.safeway.sk] [sahy.safeway.sk] [sineadoconnor.safeway.sk]