Odznaky

   V tejo časti sa nachádzajú staré listiny, súdne rozhodnutia, listy na úrady, rôzne záznamy, nákladné listy a podobné dokumenty.


Šahanské erby z obdobia asi 70 rokov a Šahanský športový klub z obdobia okolo roku 1902 (Ipolysági Sport Egyesulet - Šahanská športová organizácia)Copyright © SAFEWAY 2006. All Right Reserved

[www.safeway.sk] [sahy.safeway.sk] [sineadoconnor.safeway.sk]