Vítame Vás na našej stránke pohľadníc

   starých aj súčasných fotografií Šiah, ako aj všetkého, čo súvisí s históriou aj súčasnosťou nášho malebného mestečka nachádzajúceho sa na hraniciach
s Maďarskom.

   Na tejto stránke sa nachádzajú fotogalérie rozdelené približne podľa roku, v ktorom boli zasláné adresátovi, prípadne roku uvedeného na zadnej strane pohľadnice vytlačnej v tlačiarni.

   Nájdete tu aj iné historické artefakty, ako sú články, mapy, výkresy, plány a iné písomnosti.

   No a nakoťko nielen história je zaujímavá, stretnete sa tu aj so súčasnosťou.

   Prajeme Vám veľa príjemných zážitkov pri prezeraní si histórie a súčasnosti mesta Šahy.   Vzhľadom na veľké úsilie, obetavú prácu, mnoho času a financií zberateľov pri zbieraní všetkých tu nachádzajúcich sa pohľadníc a iných artefaktov, sú skoro všetky obrazové materiály opatrené logom © sahy.safeway.sk. Všetky obrazové materiály sú k dispozícii aj vo vysokom rozlíšení, a pre vážnych záujemcov je možnosť sa k nim dostať. Kontaktujte nás.

Copyright © SAFEWAY 2007. All Right Reserved | počet návštev:

[www.safeway.sk] [sahy.safeway.sk] [sineadoconnor.safeway.sk]